Yoga ve Mindfullness

Yoga ve Mindfullness

Günümüzde gerek fiziksel gerekse ruhsal anlamda kişilerin daha iyi hissetmek adına başvurulan bir yöntem olan yoga sadece mat üstü bir pratik değil aynı zamanda beden aracılığıyla yapılan bir araştırma olarak hayata dair bir farkındalık çalışmasıdır. Ortalama bir saat süren derslerimiz, yoga asanaları (pozları), meditasyon ve nefes çalışmaları içerir. Herkesin yogadan beklentisi ve elde edecekleri farklı olsa da niyetimiz kişilerde bedenine ve zihnine dair bir farkındalık kazandırmak, günlük hayat stresi altında ezilen bedenlerini rahatlatmak ve sağlıklı bir fiziksel kapasiteye ulaşmalarını sağlamaktır.

Mindfullness ise bize aslında bir zihin halinden, anda olmaktan bahseder. Yoga pratiğinde nihai amaç bize anda kalmayı ve mindfulness haline ulaşmayı sağlamaktır. Bu yüzden bu ikisini birbirinden ayırmak mümkün değildir. Yoga pratiğiyle hem bedeni hem de zihni ısıtır, nefes ve meditasyon pratiğine hazırlarız.