Pediatrik Fizyoterapi

Pediatrik Fizyoterapi

Pediatrik rehabilitasyon, doğuştan veya sonradan meydana gelen kas-iskelet, nörolojik, ortopedik herhangi bir problemden kaynaklanan, çocuğun günlük yaşam aktivitelerini sürdürmesine engel olan durumlarda uygulanan uygulamaların bütünüdür. Terapinin amacı çocuğu normal gelişimde mümkün olan en yüksek fonksiyonel kapasiteye ulaştırmak ve çocuğun hareket kalitesini arttırmaktır. Bunu ise çocuğun seviyesine inerek ve oyuncu bir dil kullanarak uygulamak terapinin asıl amacıdır.

Her çocuğun ihtiyaçlarına özel olarak hazırlanan terapi programı, terapist eşliğinde yapılan egzersizlerin yanı sıra aile bireylerinin de evde bilinçli bir şekilde uygulamasını içerir.

Pediatrik rehabilitasyon kimlerde uygulanır?

  • Serebral Palsi,
  • Tortikolis,
  • Brakiyal Pleksus,
  • Nöromüsküler Bozukluklar,
  • Spina Bifida,
  • Ortopedik Bozukluklar,
  • Kas Distrofisi,
  • Travmatik Beyin Hasarı.