Floortime

Floortime

Floortime nedir?

Floortime (DIRFloortime® ve yerde oyun olarak da bilinir), saygılı, eğlenceli, neşeli ve ilgi çekici bir süreç aracılığıyla bireyin gelişimini desteklemek için kullanılan bir yaklaşımdır. Öz düzenleme, katılım, iletişim, ortak sosyal problem çözme ve yaratıcı, organize ve yansıtıcı düşünme ve muhakeme kapasitelerinin gelişimini teşvik etmek için insan ilişkilerinin gücünü kullanır. Her yaştan bireyle, özellikle de otizm spektrumundaki çocuklarla kullanılan, çocuk gelişimini destekleyen kanıta dayalı bir yaklaşımdır.

Bu yaklaşımda dikkate aldığımız bazı konular şunlardır;

 1. Birlikte regüle olmak,
 2. Çocuğun ilgisini takip,
 3. İletişim zincirinin devamlılığını sağlamak,
 4. Etkileşim/oyunu genişletmek ve çocuğu geliştirmek.

Böylelikle çocukla saygı ve karşılıklı anlayışa bağlı bir bağ kurulur.

Floortime yaklaşımı çocuğun sadece motor ve duyu gelişimiyle değil aynı zamanda duygusal gelişim kapasiteleriyle de ilgilenir. Bu duygusal gelişim basamakları şunlardır;

 1. Regülasyon ve ortak dikkat,
 2. Birliktelik sağlama,
 3. İki yönlü iletişim kurabilme,
 4. Kompleks sosyal problem çözebilme,
 5. Temsili düşünce kapasitesi,
 6. Soyut düşünme kapasitesi.
 • Floortime Terapisi Nasıl Uygulanır?

  Floortime terapisi DIR Floortime eğitimini tamamlamış, ICDL tarafından uygulayıcı olarak onaylanan ve bu alanda uzman terapistler tarafından uygulanır. Adından da anlaşılacağı gibi Floortime yerde oyun demektir ve terapi sadece çocuğun yönlendirilmesi için değildir.  Aynı zamanda aile eğitimini de kapsar.  Terapist süreci çocuğun liderliğinde, onun özel ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yönlendirir ve ailelere de çocuklarının ihtiyaçlarını daha iyi nasıl duyup görebilecekleri hakkında önderlik eder. Bu süreçte terapistin çocuk ile kurduğu güven ilişkisi çok önemlidir. Bu ilişki sayesinde çocuk kendini regüle edebilecek ve var olan kapasitesini ortaya çıkarmaktan çekinmeyecektir. Daha önceden bahsettiğimiz Floortime’ın duygusal gelişim basamaklarında ilk basamağın regülasyon ve ortak dikkat olma sebebi de bulur. Terapi sürecinde amaç; ilk basamak sağlandıktan sonra çocuğu üst basamaklara çıkarabilmektir.

  Seanslarımız çocuk-aile-terapist arasında karşılıklı oyunu vurgular. Bu da ortak dikkat, katılım ve problem çözme için temeli oluşturur. Ebeveynler ve terapistler, çocuğun etkileşimlerini keskinleştirmesi ve soyut, mantıklı düşünmesi için odağını korumasına yardımcı olur.

 • Floortime Terapisi Kimlere Uygulanır?

  Başta otizm olmak üzere, gelişimsel gerilikler, dikkat ve öğrenme bozuklukları, iletişim ve dil ile ilgili zorluklar yaşayan, duygusal, sosyal ve bilişsel zorlanmaları olan her çocukta kullanılabilir.